Foto

Liljeholmens station före rivningen 1959. Liljeholmens godsstation med Årstabron i fonden