Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Asfaltering av trottoar

Uppdaterad