Foto

Göran Lindgren på extrautrustad cykel. Stockholms skärgård