Foto

Mäster Samuelsgatan 44, Grafiska Institutet/Konstfacksskolan. Fotografen Irving Penn vid sin utställning om amerikansk reklam- och tidskriftsfotokonst