Foto

Zinkensdamms IP, gräsplanen. Husmodersgymnaster har träning