Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Strand Hotell vid Norra Blasieholmshamnen 9

Uppdaterad