Foto

Trappa mot affärslokal under gatunivån, vid Kungsgatan