Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Herkulesgatan 11. Eldsvåda. Brandmän i släckningsarbete

Uppdaterad