Foto

Lastbil på kaj. Grävskopa tömmer innehåll på ett flak