Foto

Vilhelm Moberg vid ett skrivbord, läsandes tidningslägg från Svenska Dagbladet