Foto

Esso. En arbetare vid bandet där motorolja fylls på i burkar