Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Esso. En arbetare vid bandet där motorolja fylls på i burkar

Uppdaterad