Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Kungsbron sedd från Kungsholms Strand. Svängbro i stålkonstruktion byggd 1881, elektrifierad 1906, riven 1944. Vasastaden i fonden

Uppdaterad