Foto

Karlbergsområdet. Krigsskolans dag. Motorcykeluppvisning. Åtta pansarkadetter balanserar på en motorcykel