Foto

Klensmedsvägen, Västberga folkskola. Två flickor spelar bastuba