Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Branden på Mjölkcentralen 1937

Dekorativa ishängen på väggen åt Kammakaregatan. Man befarade på tisdagen att denna vägg skulle sprängas sönder av kylan, mellan -6 och -10 grader, och rasa. En mycket kraftig brand som utbröt måndagen den 8 februari och som det tog över 43 timmar att släcka. Eldsvådan skulle kosta en brandman livet och skada flera. 29 Johan August Pärlfors avled, 198 Axel Konrad Rydestam ådrog sig svåra brännskador i bakhuvudet och 14 Tage Sigvard Lydén fick svåra bäckenskador efter att ha träffats av en gasoltub. Ytterligare några brandmän fick lindrigare skador.

Uppdaterad