Foto
Fotograf: Uddén, T.. Stockholms stadsmuseum

Stadsgårdshamnen sedd västerut med fartyg. T.v. magasinsbyggnad

Uppdaterad