Foto
Fotograf: Uddén, T.. Stadsmuseet i Stockholm

Stadsgårdshamnen sedd västerut med fartyg. T.v. magasinsbyggnad

Uppdaterad