Foto

Stadsgårdshamnen sedd västerut med fartyg. T.v. magasinsbyggnad