Foto

Postkontoret vid Rödbodtorget, exteriör av byggnaden