Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bar-Lock-Institutet, Stenografi

Skolan undervisade i Melins system, ett stenografispråk som använts sedan 1892. Texten eleven till vänster skriver lyder i klartext: "I andra länder som till exempel England finns det gott om [...]. Att stenografera på tavlan är svårt eftersom stenografitecknen är skapade för att skrivas snabbt i skrivblock.

Uppdaterad