Foto

Stockholms stadsmuseum. Byggnadsställningar på norra flygelns fasad mot gården