Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Trädgårdsmästarbostaden med växthus

Uppdaterad