Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Oxbärsbuskar vid Bäckfåran i Observatorielunden. Vy mot Stadsbibliotekets södra fasad

Uppdaterad