Foto

Oxbärsbuskar vid Bäckfåran i Observatorielunden. Vy mot Stadsbibliotekets södra fasad