Foto

Västerled i Olovslund småstugeområde från kvarteret Soffan mot väster

Närmast till höger Västerled 164.