Foto

Uteservering vid Björns Trädgård. Medborgarhuset i fonden