Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Uteservering vid Björns Trädgård. Medborgarhuset i fonden

Uppdaterad