Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Experimentalfältet. Statens Skogsforskningsinstitut. Franz Neuschel gör torrvolymbestämningar i trälaboratoriet

Uppdaterad