Foto

Svea Artilleriregemente. Sjukstallet sett från matsalsvalvet