Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Svea Artilleriregemente. Logementet. Nya värnpliktiga förses med utrustning

Uppdaterad