Foto

Svea Artilleriregemente. Logementet. Nya värnpliktiga förses med utrustning