Foto

Kamratföreningen Röde Hanen, Djurgårdens brandstation