Foto

En arbetshäst med vagn. Gatuarbete, två män skottar jord i vagnen