Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stockholms stadsmuseum

Stockholms Herrekiperingsförening har höstvisning

Uppdaterad