Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms Herrekiperingsförening har höstvisning

Uppdaterad