Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Ingång till trädgårdsavdelning, detalj av portalens ornament

Uppdaterad