Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Civilförsvarsövning 1953

Även civilförsvaret hade brandförsvaret ansvar för. Brandförman Arnold Billvik ledde ofta civilförsvarsövningarna, här ses han omgiven av sina elever på Vasagatan 1953. Arnold Billvik var också en eldsjäl när det gällde att samla in material till det lilla museum på Kungsholmens brandstation som speglar brandförsvarets utveckling i Stockholm, men framförallt byggde han upp Röde Hanens arkiv.

Uppdaterad