Foto

Kamratföreningen Röde Hanen, Brand på Olofsgatan

Vid en lägenhetsbrand blev man ibland tvungen att ta ut möbler och personliga tillhörigheter på gatan. Det viktigaste är alltid att rädda liv. Som alltid kan man se hur nyfikna åskådare samlas och tittar.