Foto

Rönnar med bär på Färjestadsvägen vid kv. Applåden. Vy åt nordost mot tunnelbanestationen Ängbyplan