Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Medborgarplatsen. Folksamling vid Björns Trädgård, intresserade tittar på brandredskap som Svenska brandkårernas riksförbund ställt ut i samband med deras 40-årsjubileum, som firas i Medborgarhuset

Uppdaterad