Foto

Huvudsta station 1908

Det tornförsedda huset längst till höger kallades Katrineborg och låg vid nuvarande Storgatan. Gatunamn saknades i Nya Huvudsta, istället hade alla hus egennamn.