Foto

Ranhammarshöjden, Bromma flygplats

Undersökningsområdet från norr innan arkeologisk undersökning.