Foto
Fotograf: Hedlund, John. Stockholms stadsmuseum

Ranhammarshöjden, Bromma flygplats

Undersökningsområdet från norr innan arkeologisk undersökning.

Uppdaterad