Foto
Fotograf: Seidevall-Byström, Anna. Utbildningsförvaltningen

Stentrappa i Tantolundens koloniträdgårdsområde

Uppdaterad