Foto

Nyängsvägen 152-154, Bromma läroverk. Tage och Aina Erlander röstar i landsting- och kommunalvalet