Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Västra Trädgårdsgatan 9, Handelskammaren. Kommittén Stockholm 700 år är samlad till första överläggning. I ordförandestolen Carl Albert Anderson

Uppdaterad