Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Centralstationen. Passagerartunneln för de söderifrån kommande tågen har rustats upp med ny puts, belysning, reklamaffischer samt en välkomstskylt: ""Välkommen till Stockholm"" på flera språk

Uppdaterad