Foto

Svea Artilleriregemente. Utbildning av observatörer