Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stadsmuseet i Stockholm

Mäster Anders, restaurang från 1692, riven på 1890-talet. Kungsholmsgatan 6.

Idag år 2014 motsvaras platsen av Kungsholmsgatan 16.

Uppdaterad