Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Strandvägen i höjd med Grevbron (Grevgatan), bensinstation. Automatisk bensinpump som kan användas även nattetid

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad