Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från kv. Beridarebanan över Sveavägen mot grusgrop med arbetsmaskiner i kv. Putten. I fonden Kungstornen. I förgrunden en glassbil från Gille

Uppdaterad