Foto

Trappa i Hötorgscity. T.h. första hötorgshuset