Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Amerikansk lustjakt på Stadsgårdskajen

Uppdaterad