Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Från Källhagen mot Nordiska Museet

Uppdaterad