Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Södra sidan av Mynttorget med Stallbron

Uppdaterad