Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Södra sidan av Mynttorget med Stallbron

Uppdaterad