Foto

Svea Artilleriregemente. Inmönstring. En stor grupp unga män väntar på sin tur framför ett skrivbord