Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregemente. Inmönstring. En stor grupp unga män väntar på sin tur framför ett skrivbord

Uppdaterad