Foto

Skattehusets fasad och terrass, fotograferat från fönster högt uppe i byggnaden